บริการเงินสกุลหยวนจากเรา

บริการเงินสกุลหยวนจากเรา

บริการ

โอนเงินสกุลหยวน

เรามีบัญชีธนาคารจีนที่ปลอดภัย และสะอาดเพื่อให้บริการโอนเงินสกุลหยวนมากกว่า 10 ปี ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

คามเร็ว 90%
ความปลอดภัย 100%
ใช้บริการโอนเงิน

ขั้นตอนการโอนเงิน

แจ้งยอดหยวน

แจ้งยอดเงินหยวนที่ต้องการให้โอน และจะคำนวณยอดเงินบาทที่ลูกค้าต้องโอน

 • แจ้งยอดหยวน
 • คำนวณยอดบาท
 • ให้เลขบัญชีบาท

โอนบาท

ลูกค้าโอนเงินบาท และแจ้งเลขบัญชีธนาคารจีนที่ต้องการให้โอนเข้า

 • โอนบาทให้เรา
 • ส่งสลิปบาทให้เรา
 • แจ้งเลขบัญชีหยวน

โอนหยวน

เราจะโอนเงินหยวนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าต้องการ

 • รอดำเนินการ
 • 1-3 ชม.

ส่งสลิป

เมื่อเราโอนเงินหยวนเรียบร้อยแล้ว จะส่งหลักฐานการโอนให้ลูกค้า

 • ส่งสลิปหยวน
 • เช็คความถูกต้อง

บริการ

ฝากจ่ายค่าสินค้า

หากคุณต้องการสั่งสินค้าบนเว็บไซต์ Taobao.com, 1688.com หรือ Tmall.com แต่ไม่สามารถชำระค่าสินค้ากับทางเว็บไซต์ได้ กรุณาให้เราช่วยเหลือคุณ

คามเร็ว 90%
ความปลอดภัย 100%
ใช้บริการฝากจ่าย

ขั้นตอนการฝากจ่ายค่าสินค้า

แจ้งยอดฝากจ่าย

แจ้งยอดฝากจ่ายที่ต้องการให้จ่ายค่าสินค้า เราจะคำนวณยอดเงินบาทที่ลูกค้าต้องโอน

 • แจ้งยอดฝากจ่าย
 • คำนวณยอดบาท
 • ให้เลขบัญชีบาท

โอนบาท

ลูกค้าโอนเงินบาทให้เรา

 • โอนบาท
 • ส่งสลิปบาท

ID Alipay

เราจะแจ้ง ID Alipay ให้ลูกค้านำไปกดฝากจ่ายมาทางเรา

 • แจ้ง ID Alipay
 • กดชำระค่าสินค้า

ชำระค่าสินค้า

เราจะกดชำระค่าสินค้าแทนลูกค้า

 • ระบบแจ้งเตือนให้เรา
 • กดชำระค่าสินค้า
 • ลูกค้าเช็คความเรียบร้อย

บริการ

เติม Alipay & Wechat Pay

หากเงินหยวนใน Alipay, Wechat ของคุณเหลือน้อย หรือต้องการชำระค่าสินค้าผ่าน Alipay, Wechat ให้เราบริการเติมให้ตามที่คุณต้องการ

คามเร็ว 90%
ความปลอดภัย 100%
ใช้บริการเติมเงิน

ขั้นตอนการเติม Alipay & Wechat Pay

แจ้งยอดหยวน

แจ้งยอดเงินหยวนที่ต้องการให้เติม และเราจะคำนวณยอดเงินบาทที่ลูกค้าต้องโอน

 • แจ้งยอดหยวน
 • คำนวณยอดบาท
 • ให้เลขบัญชีบาท

โอนบาท

ลูกค้าโอนเงินบาทให้เรา และแจ้ง ID ของ Alipay หรือ Wechat ที่ต้องการให้เติม

 • โอนบาทให้เรา
 • ส่งสลิปบาทให้เรา
 • แจ้งชื่อ และ ID ของ Alipay
 • หรือแจ้งชื่อ และ ID Wechat

เติม

เราจะเติมเงินหยวนเข้า Alipay หรือ Wechat ที่ลูกค้าต้องการ

 • รอดำเนินการ
 • 1-3 ชม.

ส่งสลิป

เมื่อเราเติมเงินหยวนเรียบร้อยแล้ว จะส่งหลักฐานการเติมให้ลูกค้า

 • ส่งสลิปหยวน
 • เช็คความถูกต้อง