ขั้นตอนการนำเข้าเบื้องต้น

แจ้งข้อมูล

ผู้ใช้บริการแจ้ง ชื่อ-สกุล, เบอร์โทรติดต่อ, email และ ที่อยู่ในการจัดส่งในไทย

เปิดโค๊ด

เราจะเปิดรหัสผู้ใช้บริการให้คุณ และให้ที่อยู่โกดังในประเทศจีน

จัดส่ง

ลูกค้าบอกที่อยู่โกดังในประเทศจีนแก่ร้านค้า เพื่อให้ร้านค้าจัดส่งสินค้ามาที่โกดัง พร้อมแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุกับเรา