บริการของเรา

แปลผ่านแชท

หากคุณไม่สามารถสื่อสารผ่านแชทกับร้านค้าจีน หรือบุคคลที่คุณต้องการสื่อสารด้วย ให้เจ้าหน้าที่ชำนาญการแปลภาษา ไทย-จีน ของเราช่วยเหลือคุณสิค่ะ

 • เริ่มต้น ฿250
 • Wechat
 • Taobao chat
 • 1688 chat
 • etc.

ค้นหาสินค้า

หากคุณต้องการไปเดินค้นหาสินค้าในประเทศจีน แต่ไม่ต้องการเดินทางไปค้นหาด้วยตัวเอง ให้เจ้าหน้าที่ล่ามของเราในจีนไปแทนคุณ เพราะเรารู้จักแหล่งค้าส่งสินค้าทั้งหมดในจีนเป็นอย่างดี โดยล่ามของเราจะคอยส่งรูป และคลิปวีดีโอให้คุณเหมือนคุณไปด้วยตัวเอง

 • เริ่มต้น ¥500
 • จองล่วงหน้า 1-2 วัน
 • บริการ 8 ชม./วัน

ไกด์ส่วนตัว

หากคุณไม่ต้องการซื้อแพ็คเกจทั่วจีนจากบริษัทนำเที่ยว คุณสามารถเดินทางไปจีนด้วยตนเอง จากนั้นให้ไกด์ของเราดูแล และพาคุณท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตามในแบบที่คุณต้องการ เพราะเรารู้จักสถานที่ท่องเที่ยวจีนเป็นอย่างดี

 • เริ่มต้น ¥500
 • บริการ 8 ชม./วัน

ตรวจสอบสินค้า

หากคุณไม่แน่ในว่าสินค้าจากประเทศจีนที่จะส่งมาให้คุณ มีจำนวนและคุณภาพตรงตามที่ตกลงกันหรือไม่ คุณสามารถให้เจ้าหน้าที่ล่ามของเราในประเทศจีนไปตรวจสอบอย่างละเอียด เป็นการสร้างความมั่นใจให้คุณก่อนจัดส่งสินค้า

 • เริ่มต้น ¥500
 • บริการ 8 ชม./วัน