ขั้นตอนการสั่งผ่านเว็บไซต์เบื้องต้น

ขั้นตอนการสั่งผ่านเว็บไซต์เบื้องต้น

ขั้นที่หนึ่ง

เว็บไซต์ e-commerce ของจีน

เราให้บริการสั่งซื้อสินค้าแทนลูกค้าผ่านเว็บไซต์ Taobao.com, 1688.com, Tmall.com, Alibaba.com และเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าทั้งหมดของจีน

ขั้นที่สอง

ค้นหาสินค้าที่ต้องการ

เมื่อคุณได้สินค้าที่ต้องการแล้ว ให้ส่งลิ้งค์สินค้าของเว็บไซต์ข้างต้นให้เรา และบอกรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการเช่น จำนวน,ขนาด, สี ฯลฯ จากนั้นเราจะคำนวณราคา โดยจะแยกเป็น ราคาสินค้า และราคาขนส่ง เพื่อส่งให้ลูกค้าตัดสินใจก่อนดำเนินการต่อไป หรือถ้าลูกค้าหาสินค้าที่ต้องการไม่เจอ สามารถให้เราค้นหาแทนคุณได้เช่นกัน

ขั้นที่สาม

ส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณ

เมื่อลูกค้าตกลงชำระค่าสิน และค้าขนส่ง (ค่าขนส่งในจีน, ระหว่างประเทศ และในไทย) เรียร้อยแล้ว เราจะทำการจัดส่ง และแจ้งสถานะของพัสดุเป็นระยะจนกว่าจะถึงหน้าบ้านคุณ